Skočit na obsah Bechyně

Bechyně

Památky

Turistické informace

Zajímavosti

Penzion Golf
Cena od: 600 Kč os./noc
Penzion U Růže
Cena od: 300 Kč os./noc
Přidat hotel 
Víte že…

Víte, že umělá zřícenina Janův hrad v Lednicko-valtickém areálu leží na bažinách? Aby se nepropadla do bahna, podpírají ji v podzemí dubové piloty. Ty jsou paradoxně ve styku s vodou tvrdší než ocel.




Dějiny města Bechyně

Podle pověsti Bechyni založila kněžna Libuše, která zdejší území věnovala kněžce ze své družiny Bohyni. Od Bohyně není daleko k Bechyni, praví pověst. V minulosti byl na Bechyňsko dokonce kladen i domnělý hrob kněžny Libuše.

Ať už je počátek města zahalen rouškou tajemství, pravdou zůstává, že se Bechyně záhy stala významným správním centrem oblasti označované „provincia Bechin“ a zůstala jím od raného středověku až do poloviny 18. století. Jejími vlastníky byli zřejmě již od prvopočátku pražští biskupové, sídlilo zde arcijáhenství, na hradišti vznikl první kostel zasvěcený sv. Jiří.

Ve druhé polovině 13. století přešla Bechyně do majetku krále, biskup Jan III. z Dražic ji prodal Přemyslu Otakaru II. Vyrostl zde královský hrad, roku 1281 byl založen minoritský klášter. Samotné město si však muselo na svůj zrod ještě několik desítek let počkat - až do období vlády krále Jana Lucemburského.

V průběhu středověku změnila Bechyně několikrát majitele, od významných šlechtických rodů, jakými byli Šternberkové nebo Bechyňové z Lažan, až po moravského markraběte Jošta. V průběhu husitského nutí bylo město několikrát vypáleno a obsazeno Tábority. Teprve po bitvě u Lipan roku 1434 bylo panství navráceno Lažanským, kteří je opět prodali rodu Šternberků.

Politicky vlivní páni ze Šternberka, zastávající významné úřady u královského dvora, se zasloužili o markantní rozvoj města. Obnovili klášter vypálený husity a uvedli sem řád sv. Františka. Vybudovali klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, přestavěli a rozšířili hrad a jejich erbovní znamení – šesticípá hvězda – se objevilo na řadě architektonických památek. V roce 1530 nastoupila v držení bechyňského majetku další významná česká šlechta – páni ze Švamberka. Za jejich vlády dosáhlo panství svého historicky největšího rozsahu.

Bezesporu nejpopulárnějším vlastníkem bechyňského panství se stal poslední rožmberský vladař Petr Vok. Koupil Bechyni 26. června roku 1569, o rok později z ní učinil své hlavní sídlo a přenesl sem svůj dvůr. Za Vokova panování žila Bechyně čilým společenským ruchem. Tradiční historky o Petrově nákladném životě, tajuplných alchymistických dílnách, třinácti komornicích a v neposlední řadě i velkých dluzích, se staly součástí místních lidových vyprávění a pověstí. Petr Vok honosně přestavěl hrad na velkolepý zámek, který se stal roku 1580 svědkem jeho svatby s mladičkou Kateřinou z Ludanic. Připomínkou této události jsou dnes historické průvody městem .

Bechyňské vladařství skončilo Vokovi smrtí jeho bratra Viléma roku 1592. Petr přesídlil do Krumlova a Bechyni poté získal již do třetice rod Šternberků, kteří zde zůstali až do počátku 18. století, kdy jejich jihočeská větev vymřela po meči. Poslední z rodu, Marie Terezie, se v roce 1715 provdala za říšského hraběte Jana Leopolda z Paaru. Paarové zasáhli do dějin Bechyně na více jak dvě stě let. Rozšířili zámecký komplex a v jeho okolí vytvořili anglický park. Přinesli do města první průmysl.Věhlas si získala knížecí továrna na výrobu kamen a keramických předmětů, založená roku 1875. Pomineme-li drobnou řemeslnickou výrobu, založila tím dlouholetou tradici bechyňské keramiky.